NextSense

NextSense GmbH utvikler og produserer mobilt, laserbasert måleutstyr for jernbanemateriell. Selskapet har utviklet flere innovative løsninger - blant annet et patentert system som utfører automatisk korreksjon av feil ved manuell måling.

Les mer på nextsense.at

Postadresse

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norge

Besøksadresse

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norge

Kontakt oss

Tlf: + 47 23 17 37 90
Epost: post@ojd.no

Back to top