Kruch

Kruch har høy kompetanse innen optimalisert bæretråd- opphengning, utvikling av nye produkter for bæretråd- opphengninger samt uttesting og godkjenning av opphengnings- utstyr til jernbaneindustri. Spekteret omfatter alt fra fleksible hengetråder til bærelinebrakett for kontaktledning og auto- matiske avspenningssystemer. Kruch leverer også utendørs signalanlegg samt produksjon av signaler. Selskapets modul- system kan tilpasses ulike krav for å møte kundens behov.

Les mer på kruch.at

Postadresse

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norge

Besøksadresse

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norge

Kontakt oss

Tlf: + 47 23 17 37 90
Epost: post@ojd.no

Back to top