O.J. Dahl A/S was founded by Ole Julius Dahl in 1917. Ever since the company has enjoyed great success in various Norwegian markets. Over the years O.J. Dahl has attracted and represented many leading brands from all over the world in the railway and tram industries. In more than 90 years of trading O.J.Dahl has acquired an extensive network where its professional expertise is available.

O. J. Dahl represents state-of-the-art railway equipment and O.J. Dahl is widely recognized as a small and expert company which is flexible enough to seize opportunities in a professional manner whenever they occur.

O.J. Dahl AS is 100% owned by O.J. Dahl Holding AS and has two sister-companies: O.J. Dahl AB (Sweden) and O.J.Dahl BV in the Netherlands.

In the O.J. Dahl team everybody feels responsible for the future success of the organization. Our employees’ exceptional know-how and helpfulness makes it possible for us to help you with whatever question, challenge and solution you might have.

Management

 • Espen Engelstad
  Espen Engelstad

  Managing Director
  Tlf: +47 23 17 37 79
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sales

 • Regine Lindow
  Regine Lindow

  Head of Sale
  Tlf: +47 23 17 37 81
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Didrik Holth
  Didrik Holth

  Sales Consultant
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Workshop

 • Christian Holter
  Christian Holter

  Workshop Manager
  Tlf: +47 23 17 37 83
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Stian Fuglerud
  Stian Fuglerud

  Service Mechanic
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Svein Grunnvåg
  Svein Grunnvåg

  Service Mechanic
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Sigurd Landhaug
  Sigurd Landhaug

  Service Mechanic
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administration

 • Lene Olstad
  Lene Olstad

  Administration / Accounting
  Tlf: +47 23 17 37 72
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Yuleidys Hernandez
  Yuleidys Hernandez

  Accounting
  Tlf: +47 23 17 37 73
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Board Members

 • Mark Hulsbergen
  Mark Hulsbergen

  Chairman of the Board
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Arent Heimsjø
  Arent Heimsjø

  Board member
  Tlf: +47 23 17 37 70
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Göran Ulin
  Göran Ulin

  Board member

O. J. Dahl AS sine tjenester benyttes i jernbanevirksomhet hvilket er et miljøvennlig kommunikasjonsmiddel. Vi bidrar gjennom reparasjonsvirksomhet og delesalg til en reduksjon i ressursbruken. O. J. Dahls innsats innen transportindustrien bidrar til et mer bærekraftig samfunn gjennom høy kvalitet på verkstedtjenester og samarbeidspartnere. O. J. Dahls ambisjon er å utvikle all virksomhet slik at vi når bærekraftige løsninger som gir både økonomiske og miljømessige fordeler.

O. J. Dahl AS skal oppfylle kundenes behov, krav og forventninger.

Dette forutsetter at vi leverer nye og reparerte produkter
– Med de rette egenskaper
– Til rett tid
– Til avtalt pris
– Med en vennlig og profesjonell opptreden under hele avtaleperioden.

O. J. Dahl AS ønsker å tenke innovativt og vet at veien dit går via
– Et fungerende virksomhetssystem som stadig forbedres
– Ansvar for kundens krav og ønsker
– En gjensidig tillit innen organisasjonen
– En stadig kompetanseutvikling

O. J. Dahl AS skal følge gjeldende lover, normer og bestemmelser samt være aktpågivende med resurser og forebygge forurensning i det daglige arbeidet.

Oslo 2016-01-04

O. J. Dahl AS

Daglig leder

Address

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norway

Visiting address

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norway

Contact us

Telephone: + 47 23 17 37 90
Mail: post@ojd.no

Back to top