O.J. Dahl A/S was founded by Ole Julius Dahl in 1917. Ever since the company has enjoyed great success in various Norwegian markets. Over the years O.J. Dahl has attracted and represented many leading brands from all over the world in the railway and tram industries. In more than 90 years of trading O.J.Dahl has acquired an extensive network where its professional expertise is available.

O. J. Dahl represents state-of-the-art railway equipment and O.J. Dahl is widely recognized as a small and expert company which is flexible enough to seize opportunities in a professional manner whenever they occur.

O.J. Dahl AS is 100% owned by O.J. Dahl Holding AS and has two sister-companies: O.J. Dahl AB (Sweden) and O.J.Dahl BV in the Netherlands.

In the O.J. Dahl team everybody feels responsible for the future success of the organization. Our employees’ exceptional know-how and helpfulness makes it possible for us to help you with whatever question, challenge and solution you might have.

Management

 • Espen Engelstad
  Espen Engelstad

  Managing Director
  Tlf: +47 23 17 37 79
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sales

 • Regine Lindow
  Regine Lindow

  Head of Sale
  Tlf: +47 23 17 37 81
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Workshop

 • Christian Holter
  Christian Holter

  Workshop Manager
  Tlf: +47 23 17 37 83
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Stian Fuglerud
  Stian Fuglerud

  Service Mechanic
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Svein Grunnvåg
  Svein Grunnvåg

  Service Mechanic
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Sigurd Landhaug
  Sigurd Landhaug

  Service Mechanic
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administration

 • Lene Olstad
  Lene Olstad

  Administration / Accounting
  Tlf: +47 23 17 37 72
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Board Members

 • Mark Hulsbergen
  Mark Hulsbergen

  Chairman of the Board
  Tlf: +47 23 17 37 90
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Arent Heimsjø
  Arent Heimsjø

  Board member
  Tlf: +47 23 17 37 70
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Göran Ulin
  Göran Ulin

  Board member

O.J. Dahl AS skal være en pålitelig, effektiv og miljøvennlig samarbeidspartner innen rullende materiell, infrastruktur og buss. Vi skal bidra til at vi sammen med våre kunder og leverandører sikrer en helhetlig miljøvennlig og trygg løsning gjennom å ta samfunnsansvar ved fokus på bærekraftig ressursbruk og kvalitet i alle ledd. Vi skal markere oss på gjenbruk og reparasjon, systematisk arbeid for reduksjon av energiforbruk og utslipp av skadelige stoffer.

Vi skal jobbe kontinuerlig med å sikre kvalitet og trygghet for kunden gjennom å levere riktige varer og tjenester til rett tid og til avtalt pris. O.J. Dahl AS skal oppfylle kundens behov, krav og forventninger. Dette gjør vi ved stadig utvikling av vår kompetanse innen miljø, produkt og kvalitetsarbeid.

Vi skal ha en organisasjonskultur som fremmer åpenhet og ønske og vilje til forbedring gjennom aktivt arbeid med avvik og forbedring. O.J. Dahl AS jobber kontinuerlig med miljøbevissthet i hele organisasjonen gjennom opplæring og bevisgjøring rundt avfallshåndtering, energisparing, kjemikaliebruk og utslipp i vårt daglige virke. Helt fra bestilling av vare/tjeneste til levering.

O.J. Dahl AS ønsker å ligge i forkant og vår ambisjon er å ha bærekraftige løsninger som gir både økonomiske og miljømessige fordeler. Dette gjør vi ved å ha et aktivt og levende virksomhetssystem og en tillit og forståelse innad i organisasjonen om felles målsetning. Vi skal til enhver tid følge gjeldene lover, normer og bestemmelser og disse vil hjelpe oss i vårt stadige forbedringsarbeidet.

Oslo 2017-06-01

O. J. Dahl AS

Daglig leder

Personvernerklæring for O.J Dahl AS

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av O.J Dahl AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre bedriftskunder:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til bedriften, samt navn, telefonnummer og e-postadresse til bedriftens ansatte som er registrert via kontakt.
Vi lagrer i tillegg kjøps-, ordre- og tilbudshistorikk.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med din bedrift. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kundeforhold via e-post.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Vi bruker ikke informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
O.J. Dahl AS
Østensjøveien 15D
0687 Oslo

Address

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norway

Visiting address

Østensjøveien 15D
N-0661 Oslo
Norway

Contact us

Telephone: + 47 23 17 37 90
Mail: post@ojd.no

Back to top